Vítáme Vás

Toto jsou stránky stavební firmy BISTA-KBW s.r.o.

Všeobecné informace o firmě BISTA - KBW s.r.o.

BISTA - KBW s.r.o. vznikla ze sdružení podnikatelů BISTA v květnu roku 1998.

BISTA - KBW s.r.o., která v současné době zaměstnává 23 stálých zaměstnanců se vyznačuje vysokou odborností svých pracovníků.

Jednatelé firmy jsou:

Petr Biener - stavbyvedoucí, který vedl výstavbu mnohých akcí ve firmě OSP Nový Jičín, později fa DOSTÁL (např. dostavba nemocnice v Bílovci)

Radovan Witos - mistr PSV, pod jehož vedením bylo zrealizováno mnoho zakázek v oblasti plynoinstalací, vodoinstalací a topenářských prací. Velká část zakázek byla a je realizována i pro Městský úřad v Bílovci, včetně údržby bytového fondu.

BISTA - KBW s.r.o. má své současné sídlo v Bílovci na ulici Mlýnská 679. Tento objekt je ve vlastnictví naší firmy. Objekt obsahuje kanceláře, sklady a skladové prostory. Dále v objektu pronajímáme kancelářské prostory jiným firmám.

Svými činnostmi garantuje BISTA - KBW s.r.o. realizaci staveb na klíč, t.j. od návrhu, přes projekt až po kolaudaci. BISTA - KBW s.r.o. spolupracuje se všemi, kteří jsou spolupráci nakloněni - včetně zástupců renomovaných firem, jejichž výrobky jsou zabudovány do staveb.

BISTA - KBW s.r.o. usiluje o realizaci zakázek, které se nachází ve městě a jeho okolí a považuje za svoji povinnost k těmto činnostem nabídnout své nejlepší pracovníky.


NAŠE FIRMA JE ZAPOJENA DO PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM.

certifikát systému managementu jakosti svaz podnikatelů